Styrelsen

 

 

     
Ordförande AnnCharlotte Johansson
 
E-post:
 
       
Vice ordförande

Ulf Sellgren
E-post:

   
       
Sekreterare

Cecilia Stensdotter Sahlin
  
E-post: 

   
       
Kassör

Roseanne Forslund

E-post:

 
       
Ledamot Maria Bäck Lindgren

E-post:
   
       

Ledamot

Lena Sundling

E-post:

 
       

Ledamot

Wilma Bäck Lindgren

E-post:
 

 
       
Suppleant

Helena Strömberg

E-post:

 
       
Suppleant Emelie Bergdahl

E-post:
   
       
Revisor
Revisor

Michael Edlundh

E-post:

 
       
Revisorsuppleant

Monika Bokström

E-post:

 
       
Valberedning

Jimmy Åsberg
Jennie Kjellson Åberg
Jessica Ullberg

E-post:

  Har du förslag på
styrelseledamöter?
Kontakta någon i
valberedningen
med dina förslag!
 
   
 

   
       
Utställningssekreterare


Ulf Sellgren
Rosendalsslingan 2
186 33 Vallentuna

E-post:

  Till Ulf skickas utställningsanmälan i ett ex. per katt.
       
Avelssekreterare
 

Caroline Röding
Ortsjön 120
862 95 Njurunda

E-post:

 

Sedan juni 2021 sker kullregistrering först och främst via Mina katter.

Till Caroline skickar vi alla stambokför
ingsansökningar för kattungekullar samt stamnamnsansökningar.
(OBS! 2 exemplar! och skicka gärna med ett redan frankerat och adresserat kuvert för Caroline att använda när hon skickar vidare kullansökan till SVERAK)

OBS Nyhet 2020-05-12
Från och med den 11/5 behövs inte underskrift i original på stambokför
ingsansökningar för kattungekull. Scannade/fotograferade handlingar mailade till klubbens avelssekreterare, som sedan avelssekreterare vidarebefordrar elektroniskt till SVERAK, fungerar precis lika bra. Självklart kan man fortfarande skicka snigelpost om man vill, men det är inte längre ett krav.

OBS!!! De stambokför
ingsansökningar som skickas digitalt måste vara sparade som pdf och bifogade som dokument.

OBS: ny latkatt ang. kullregistrering

     
Kattsnacksgruppen
Tidningsredaktör

Söker vi.

   
       
Webbredaktör
 

Eva Johansson
Åkerbyv 218
187 37 Täby

E-post

  Till Eva skickar vi allt som vi vill ha publicerat på klubbens hemsida.
       
       
 

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
© Sundsvalls Kattklubb. All rights reserved. Ingen text eller bild får kopieras utan tillåtelse ©