Styrelsen

 

 

     
Ordförande Krister Björklund
Söndagsvägen 262
863 34 Sundsbruk
Tele: 070-239 56 58 
E-post:
 
       
Vice ordförande

Magnus Lundin
Ekorrvägen 10
861 33 Timrå 
E-post: 

   
       
Sekreterare

Jessica Ullberg
Nackstavägen 36 C
853 52 Sundsvall 
Tele: 0730 60 58 86     
E-post: 

   
       
Kassör

Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
Tele: 070-177 81 14
E-post

 
       
Ledamot Agneta Jonsson
Sodalen 185 
860 25 Kovland 
Tele: 070-696 71 49
E-post:
   
       

Ledamot

Glenn Sjöbom
Vinkelvägen 5 
854 67 Sundsvall 
E-post: 

 
       

Ledamot

Jimmy Åsberg
Skedlovägen 11 
862 40 Njurunda
Tele: 060 314 07  
E-post: 

 
       
Suppleant

Ted Svelander
E-post:

 
       
Suppleant Caroline Röding
Ortsjön 120
862 95 Njurunda
Tele: 076-8112275
E-post:
   
       
Revisor
Revisor

Håkan Lindén
Alvägen 5,
854 63 SUNDSVALL
Tele: 060-17 20 46
E-post:

 
       
Revisorsuppleant

Anitha Magnusson
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
Tele: 060-12 85 69
E-post

 
       
Valberedning

Robert  Svensson
Nackstavägen 36 C
853 52 Sundsvall
Tele: 076-812 75 05

  Har du förslag på
styrelseledamöter?
Kontakta någon i
valberedningen
med dina förslag!
  Yasmine Parisi
E-post:
   
 

   
       
Utställningssekreterare


Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
Tele: 070-177 81 14
E-post:

  Till Susanne skickas utställningsanmälan i ett ex. per katt.
       
Avelssekreterare
 

Caroline Röding
Ortsjön 120
862 95 Njurunda
Tele: 076-8112275
E-post:

  Till Caroline skickar
vi alla stamtavle-
rekvisitioner, och
registrerings-
anmälningar.

(OBS! 2 exemplar!)
     
Kattsnacksgruppen
Tidningsredaktör

Söker vi.

   
       
Webbredaktör
 

Eva Johansson
Åkerbyv 218
187 37 Täby
0723-11 02 10
E-post

  Till Eva skickar vi allt som vi vill ha publicerat på klubbens hemsida.
       
       
 

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
© Sundsvalls Kattklubb. All rights reserved. Ingen text eller bild får kopieras utan tillåtelse ©