Medlemsavgift

Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår och i avgiften ingår förbundstidningen Våra Katter för alla aktiva medlemmar.

Medlemsavgift som betalas efter den 1 oktober gäller även för året därpå.

Alla medlemmar, förutom familjemedlemmar, får klubbtidningen Kattsnack, fyra gånger per år.

Medlemsavgiften måste betalas in före den 31 december om du ska delta på kattutställning eller registrera en kull i januari. För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften bara betald senast 31 januari och 22 januari för att du som medlem ska få första nummret av Våra katter.


 
  Gör så här:
Betala in medlemsavgiften på klubbens postgiro 11 55 19-1.
Glöm inte att skriva namn, adress och telefon på inbetalningskortet!
 
     
       
Medlemsavgifter
Aktivt medlemskap
  • Huvudmedlem (vuxen) inkl. Våra Katter
400 kr

Introduktionserbjudande för den som har köpt kattunge från uppfödare i SUK

250 kr
  • Familjemedlem
100 kr
  • Ungdomar upp till 25 år
200 kr
Passivt medlemskap
  • Stödmedlem
150 kr

Huvudmedlem får endast bedriva uppfödning, avel och
utställning via en klubb (SuK).

Familjemedlem kan övriga i familjen bli om en har erlagt avgiften för huvudmedlemskap. Ett krav är att man bor på samma adress. 
 
Kattungeköpare är den som köper kattunge av
uppfödare inom SuK. Man får då huvudmedlemskap under
första året för 250 kr som ett introduktionserbjudande.

OBS! Det är viktigt att du uppger uppfödarens namn!
© Sundsvalls Kattklubb. All rights reserved. Ingen text eller bild får kopieras utan tillåtelse ©